Kunst aan de Maas schiet uit de startblokken

Kunst aan de Maas schiet uit de startblokken

Olivier Goethals en Benjamin Verdonck starten als eerste kunstenaars

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur, brengen de komende jaren kunst naar de Limburgse Maasvallei. In de loop van 2022-2024 verschijnen vijf kunstwerken in vijf Maaslandse gemeenten (Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen). In afwachting van de eerste installatie in Lanaken, zorgen kunstenaars Olivier Goethals en Benjamin Verdonck voor een opwarmer. Hiermee schiet het kunstproject officieel uit de startblokken.

Kunst aan de Maas, een samenwerking van RLKM en Z33

Na kunst in de publieke ruimte van Haspengouw, Hasselt en Genk, komt nu de Limburgse Maasvallei aan de beurt.  Het kunstproject met internationale ambitie maakt de komende jaren zichtbaar hoe mens en natuur het landschap vormen. Hiervoor werden vier thema’s geïdentificeerd: rivierdynamiek, grensvervaging, grindindustrie en locatiespecifieke verhalen. De kunstenaars zullen telkens rond 1 of meerdere van deze verhaallijnen werken. 

Ministers van Cultuur en Toerisme, Jan Jambon en Zuhal Demir: "Het unieke groene karakter van Limburg leent zich er perfect toe om kunst er volledig tot haar recht te laten komen. Na eerdere edities van ‘kunst in open ruimte’ zijn we vorig jaar mee het engagement aangegaan om de komende jaren ook kunst naar de Maasvallei te brengen. Dit wordt een project van de buurt, voor de buurt waarmee we ook internationale bezoekers zullen overtuigen van een bezoek aan dit prachtig stukje Limburg. Dankzij deze intense samenwerking brengen we de inwoners van de Maasvallei dichter bij hun omgeving dan ooit tevoren."

Meerjarig project met lokale inbedding

Het kunstproject verloopt in fases, aangevuld met een programma van activiteiten. In het voorjaar van 2022 wordt het eerste kunstwerk in RivierPark Maasvallei onthuld, meer bepaald in Lanaken. Hierop volgt Kinrooi in de herfst van 2022. Vervolgens komen Maaseik, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem aan de beurt, met de laatste inhuldiging in 2023. De spreiding in de tijd maakt het mogelijk om met bewoners in lokale werkgroepen  te werken. Dat lokaal draagvlak is cruciaal voor een geslaagd project in de publieke ruimte. We willen kunst realiseren die sterk verbonden is met haar omgeving.  Een lokaal draagvlak is daarom belangrijk bij de realisatie van een werk. Sinds maart denkt een kleine maar diverse groep bewoners van Maaseik en Kinrooi  na over de opdracht voor het werk in hun gemeente. Dilsen-Stokkem en Maasmechelen starten in het najaar met de werkgroepen. De eigenheid van het landschap is een leidend principe waarbij artistieke keuzes worden afgewogen, m.n. inzake riviertechnische haalbaarheid, impact op de natuurlijke omgeving en duurzaamheid.

Kunstenaars Olivier Goethals en Benjamin Verdonck geven het startschot

In afwachting van de vijf kunstwerken, is deze nazomer een opwarmer voorzien. Dan maken kunstenaars Olivier Goethals en Benjamin Verdonck het project voor het eerst zichtbaar, met het RivierPark Maasvallei als podium. Hiermee creëren ze verbondenheid tussen de gemeenten en wakkeren ze de nieuwsgierigheid aan. 

Kunstenaar-architect Olivier Goethals werkt rond het thema ‘verbinding’. Hiervoor brengt hij momenteel de ruimtelijke eigenschappen en opportuniteiten van de Maasvallei in kaart. Hij is geboeid door water en grind, maar ook door de verschillende aders in het gebied, zoals de Maas, de Zuid-Willemsvaart en de Rijksweg N78 (Noord-Zuid) of de bruggen over de Maas in Maasmechelen en Maaseik (Oost-West). Zijn werk zal dit jaar in de nazomer gepresenteerd worden. 

Benjamin Verdonck hecht in zijn werk veel belang aan de zorg en aandacht voor ‘dingen’. Hij onderzoekt hoe een klein gebaar een grote impact kan hebben. Wandelend door de Maasvallei verzamelt hij voorwerpen die iets vertellen over een plek. Alledaagse voorwerpen worden bijzonder door zijn ongewone toewijding. Zo maakt hij een verzameling, waarvan de logica pas duidelijk wordt tijdens het proces. Dit noemt hij zelf de ‘cartografie van de wandeling’. Verdonck presenteert zijn vondsten in toonkasten op verschillende locaties, vanaf november 2021. 

 

Praktische informatie

Kunst aan de Maas is een initiatief van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt) en Regionaal Landschap Kempen & Maasland. 

Het project krijgt de steun van Vlaanderen, m.n. Toerisme Vlaanderen en Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI), en de vijf 5 Vlaamse Maasgemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken). Het project komt tot stand in samenwerking met tal van actoren die actief zijn in de Maasvallei.

 

Contacteer ons
Veerle Ausloos Pers en Communicatie, Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
Katrien Schaerlaekens Projectleider RivierPark Maasvallei, RLKM
Veerle Ausloos Pers en Communicatie, Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
Katrien Schaerlaekens Projectleider RivierPark Maasvallei, RLKM
Over Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur

Z33 is het Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in het historische centrum van Hasselt. Design, hedendaagse kunst en architectuur komen er samen in een veelzijdig programma van tentoonstellingen, lezingen, onderzoek en talentontwikkeling. Het nieuwe tentoonstellingsgebouw, een ontwerp van de Italiaanse architecte Francesca Torzo, opende 21 mei 2020 de deuren en ontving recent de Italiaanse Architectuurprijs.

Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
Bonnefantenstraat 1
3500 Hasselt (BE)