Skip to Content
Zakelijk directeur Jan Bloemen verlaat Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur

Zakelijk directeur Jan Bloemen verlaat Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur

Raad van Bestuur VZW Z33 - Persbericht 9 juni 2020

Drie weken na de publieksheropening van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur geeft zakelijk directeur Jan Bloemen aan de organisatie te zullen verlaten. De geplande feestelijke openingsvierdaagse van het nieuwe gebouw had op 14 maart 2020 het orgelpunt moeten worden voor de kunstenorganisatie en haar zakelijk directeur Jan Bloemen. De snelle verspreiding van het coronavirus besliste daar anders over.

Na een carrière van tien jaar bij Z33 zet Jan Bloemen een punt achter zijn loopbaan in dit huis. Jan Bloemen stopt op een hoogtepunt en laat bovendien, na een ontwerp en bouwproces van negen jaar, een architecturale parel na met internationale weerklank: een nieuw gebouw ontworpen door de Italiaanse architecte Francesca Torzo.

In 2010 stapte Jan Bloemen over van a2o-architecten naar Z33 om er als adjunct artistiek directeur het project ‘Kunst in de Open Ruimte’ in Borgloon te leiden. Met kunstwerken zoals onder andere het ‘doorkijkkerkje’ (Reading Between The Lines) van Gijs Van Vaerenbergh, de boomtenten van Dré Wapenaar werd er een collectie kunstwerken in de publieke ruimte gerealiseerd die ondertussen tot het collectieve geheugen  behoren.

Jan Bloemen gaf op deze manier mee vorm aan het Limburgse kunst – en cultuurlandschap. Op zakelijk vlak heeft hij de afgelopen jaren Z33 succesvol van een provinciale buitendienst verzelfstandigd tot een autonome en slagkrachtige kunstenorganisatie.

Jan Bloemen, zakelijk directeur:  “Met een fantastisch nieuw gebouw, een sterk team en een nieuwe artistiek directeur is Z33 helemaal klaar voor een geweldige toekomst. Ik ben fier dat ik de organisatie kan achterlaten aan de start van een nieuw hoofdstuk. Het is voor mij nu het juiste moment om plaats te maken voor de nieuwe artistieke directeur die samen met een sterke ploeg een beleid voor de toekomst zal uitstippelen. Alle ingrediënten om er een wervende en succesvolle werking uit te bouwen zijn aanwezig. Ik heb er vertrouwen in dat het Z33 zal lukken om de sterke positie die ze in Vlaanderen en ver daarbuiten heeft opgebouwd, te verzilveren.

Ik kijk terug op tien intense en fantastische jaren en ik ben er van overtuigd dat we tijdens dit parcours in Limburg heel wat in beweging hebben kunnen zetten. Graag wil hiervoor het hele team bedanken. Ik ben blij dat ik hier deel van heb kunnen uitmaken. Ook de Raad van Bestuur wil ik bedanken, de steden Hasselt en Genk, de Provincie Limburg, Francesca Torzo en zeker ook mijn compagnon de route, Jan Boelen. De komende maanden neem ik de tijd om te bekijken in welke richting ik mijn volgende stappen in mijn professionele loopbaan zet. Ik zal me uiteraard nog ter beschikking stellen van Z33 om lopende opdrachten af te werken.“

Het Z33-team wil Jan Bloemen bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet. Namens de Raad van Bestuur van Z33 wil Gilbert Van Baelen hem bedanken voor zijn engagement, zowel voor Z33 als voor de Limburgse cultuursector: “Z33 groeide de voorbije jaren, aan de hand van innovatieve en grensverleggende projecten, uit tot een gewaardeerde speler in het Limburgse, Vlaamse en internationale veld. Met projecten zoals Kunst in de Open Ruimte, initiatieven rond talentontwikkeling, design en beeldende kunst, architectuur, de eigen nieuwbouw en Manifesta kregen we internationale weerklank. Jan Bloemen nam daarbij een belangrijke rol waar. Naar de toekomst toe blijft Z33 ambitieus. We zijn vastberaden om onze voortrekkersrol als culturele speler verder uit te bouwen. We zullen dat doen door het debat aan te jagen, verder in te zetten op creatie en talentontwikkeling en te blijven investeren. Namens de Raad van Bestuur houd ik er dan ook aan om Jan Bloemen succes te wensen”, besluit voorzitter Van Baelen.

Contacteer ons
Veerle Ausloos Pers en Communicatie, Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
Veerle Ausloos Pers en Communicatie, Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
Over Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur

Z33 is het Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in het historische centrum van Hasselt. Design, hedendaagse kunst en architectuur komen er samen in een veelzijdig programma van tentoonstellingen, lezingen, onderzoek en talentontwikkeling. Het nieuwe tentoonstellingsgebouw, een ontwerp van de Italiaanse architecte Francesca Torzo, opende 21 mei 2020 de deuren en ontving recent de Italiaanse Architectuurprijs.

Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
Bonnefantenstraat 1
3500 Hasselt (BE)